Herkesin dilindeki O soru : BDSM Bir Sapıklıkmıdır ?

  • "Psikiyatristlere Göre mi Sapıklık ? Yoksa Halk'a Göre mi Sapıklık ?"
  • "Toplumun Sapıklık Dediği Ya Bazı insanlar için bir İhtiyaç ise ?"

Cesurca bir soru sordunuz... Bir "Hayır" cevabını veya olasılığını beklemiyor olsaydınız buraya kesinlikle gelmezdiniz. Doğru mudur? Bu sorunun cevabı aslında ne "Hayır" ne de "Evet". Felsefi kelimelerle devam edecek olsaydım, neyi "sapıklık" olarak tanımlıyorsunuz? diye soruya soru ile girip kafanızı karıştırabilirdim ama bunu yapmayacağım daha gerçekçi ve rasyonel ifadeler ile netleştireceğim.

Ancak şunu biliyorum ki BDSM'nin kesin "evet" veya "hayır" terimleri ile zihninizde zaten tanımladıysanız benim burada fikrinizi değiştirmem söz konusu bile olamaz, çünkü yeterince zor bir konudur. Ben bu kadar yıldır edindiğim tecrübeyi paylaşacağım sadece.Öncelikle BDSM'nin içsel dürtülerle oluşan zihinsel destekle hayat bulan bir eylem şekli olduğunu açıkça söyleyebilirim. Ne böyle değildir ki zaten? Cinsellik de böyledir, suç da böyledir. İkisini nasıl ayırtederiz ? Aslında çok basit :

BİR - Eğer eylemleriniz kimsenin fiziksel veya ruhsal sağlığına bir tehdit oluşturmuyorsa masumdur.Bu açıdan ele alındığında BDSM'nin bazı uygulamaları fiziksel zarar verebilir. Zira uyarmak üzerine kuruludur. Ancak kalıcı bir zarara neden olmadıkça bunu uyarmanın bir parçası olarak görebilmek de mümkündür. Cinsel ilişki sırasında dahi insanların küçük kazalar geçirmesi ve küçük yaralar alması mümkündür. Ama bundan iki taraf da rahatsız olmaz. Bu BDSM'de de bir sınırı teşkil edebilir. Hangi durumda normal hangi durumda anormal olduğu ilişkinin şekil ve boyutuna bağlı olarak değerlendirilebilir

İKİ - Eğer temel olarak dogmatik şekilde kabul ettiğiniz bir ahlak modeli (genellikle din de böyledir) size aleyhinde bir şey diyorsa kötüdür, demiyorsa şaibelidir.Bu modellerin bazı ortak yönleri vardır bazen de birbirine zıt yönleri, bazen de kendi içinde ciddi çelişkili ama görülmek istenmeyen yönleri. Çok basit bir ifade olacak ancak insanları öldürmeyi ve savaşmayı kendi devamı için mübah gören bir yapı temel ahlak değerlerine terstir, bu modelde bu anormal değilken iki kişinin (adı her ne olursa olsun) istek dahilindeki ilişki şekline karışmayı ben mantıken ve vicdanen açıklanabilir bulmuyorum. Bu konu ile ilgili yapılabilecek bütün açıklamalar "kendi literatürüne öznel" olacaktır, yani belirli bir mantıkla ama yine kendi yapısının parçasını referans vererek açıklamaya çalışacaklardır.

Bu anlamda ben BDSM'nin durumu ahlak konusundan çok vicdan ve rıza konusu olarak görüyorum. BDSM'nin ahlak görüşü ve dinsel inanış ile ilişkilendirilmesinin çok doğru olmadığı görüşündeyim.Ancak pratik konularda artık bende yer etmiş doğrulara göre aşağıdakileri dikkate alabilirsiniz :

Aşağıdaki durumlarda bence psikyatrik tedavi görmeniz gerekebilir. Mutlaka BDSM ile ilgili olmanız da gerekmez, eğer böyle eğiliminiz varsa bastırmak yerine kabul etmeniz ve etkisizleştirmeniz tercih edilir.Ve etkisizleştirme için de en kısa zamanda bir psikiyatrist'ten randevu almanız Şiddetle tavsiye olunur..

- Eğer sokaktaki kedi köpeğe veya sokaktaki tanımadığınız insanlara karşı bir saldırganlık veya sadizm ve nefret duyuyorsanız.

- Eğer kendinizi kesip biçiyorsanız, kendinizi dövüyorsanız, bunun için karşı konulmaz bir istek duyuyorsanız.

- Eğer gücünüzün yettiği kişiler bunu istemediği halde onları darp ediyorsanız (tipik karısını döven adam durumu).

- Eğer gücünüzün yettiği kişileri hor görüp aşağılıyorsanız (tipik patron/yönetici egosu).

- Eğer kitlesel katliamlar ve sadizm ile söhret olmuş kişilere hayranlık duyuyorsanız (Yahudileri katleden Hitler ve onun uygulayıcıları gibi).

- Cinsel ilişkiden hiç zevk almıyorsanız ve bunu alternatif bir bedensel etkileşim olarak düşünüyorsanız.

Bu durumlarda bir psikyatr veya en azından psikolog size yardımcı olabilir. Ancak danıştığınızda her şeyi açık anlatın, hiç bir detayı gizlemeyin. genellikle psikologların eğilimi "bunun o kadar da anormal olmadığını" ispata çalışıp şikayet etmenizi ve kendinizi rahatsız "hissetmeniz" durumunu ortadan kaldırmak olabilir. Psikyatr'ların da ilk eğilimi hemen bir ilaç vermek olabilir. Bu durum ile karşılaşırsanız kötü bir psikolog veya psikyatr'a denk gelmişsiniz demektir, bunu bahane etmeyin ve başka birinde şansınızı deneyin.

Aşağıdaki durumlarda gayet normal ama toplumsal olarak anormal görülen (tabu olarak görülen) bir ihtiyacınızı gidermeye çalışıyorsunuz demektir. Kesinlikle kendinizi suçlu hissetmeyin.

- Cinselliğin monotonluğundan sıkıldıysanız, renk eklemek istiyorsanız.

- İçinizde baskın bir kişilik hissediyorsanız ve bunu günlük hayatınızda uygulayamıyorsanız.

- İçinizde birilerine koşulsuz güvenme ve teslim olma hissi yaşıyorsanız ve bunu günlük hayatınızda uygulayamıyorsanız.

- Adrenalin ve duygularınızda ve duyularınızda aşırılığı arıyorsanız.

- Bedenen uyarılmak istiyorsanız ve aldığınız dozlar size yetmiyorsa.

- Birilerinin sizin yaptıklarınıza tepki vermesi, güven duyması, etkileyebiliyor olmak size zevk veriyorsa.

Bunlar BDSM'in sınırları içindedir. Ancak doğru ortamı bulmadan bu istediklerinizi yapamazsınız. Doğru kişi ve kişilerle, sizinle uyum içinde olabilecek partneriniz ile yaptığınız şeyler normal olacaktır. Ben buna sapıklık veya sapkınlık diyemem, kimse de diyemez. Buna ; kişiye özgü sosyal-ruhsal ihtiyaç denilir.Sağlıcakla kalın..